ونیز شهری با موزه‌ها، کاخ‌ها، کلیساها و پل‌های تاریخی است. ونیز با این که شهری کوچک است، موزه‌های متعددی دارد که هر کدام درجذب گردشگر موفقند...

ونیز

ونیز