ایده اول: با یک تکه کاغذ یا مقوا، یک نشان ساده درست کنید.

6

9

11

13

23

32

3

 

ایده ۲: با تکه پارچه ها کلاژ درست کنید.

10

1

8

7

4

 

ایده ۳: با کاموا چیزهای خلاقانه درست کنید.

28

14

21

 

ایده ۴: از هر نوع بند یا زیورآلاتی میتونید استفاده کنید.

18

22

25

26

27

29

33

2

15

 

ایده ۵: خلاق باشید و از هر چیزی که دیگه قابل استفاده نیست برای این کار استفاده کنید!

20

24

31

5

12

16